Juval Aviv

 

Juval Aviv jest Prezesem i CEO firmy Interfor, Inc. Pan Juval Aviv jest byłym oficerem wywiadu izraelskiego i ekspertem od przeciwdziałania terroryzmowi. Pan Aviv służył w latach 60-tych i 70-tych w izraelskich siłach zbrojnych ( w stopniu majora), dowodził elitarną jednostką komandosów i jednostką wywiadowczą,  pracował dla izraelskich tajnych służb (Mossad), dla których brał udział w szeregu działań wywiadowczych i operacji specjalnych w końcu lat 60-tych i latach 70-tych. 
 
 
Juval Aviv regularnie współpracuje z agencjami wywiadu i organami ścigania i nadzoruje wszystkie sprawy śledcze dla Interfor’u. Pan Aviv ukończył Uniwersytet w Tel Awiwie, jest absolwentem IDF strategicznego programu wywiadowczego, ukończył międzynarodowy program ochrony korporacji w brytyjskim Scotland Yard i kierunek zarządzania w nowojorskiej akademii policyjnej (NYPD). Pan Aviv jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Przemysłowego.
 
 
Teraz jest obywatelem USA. Założył Interfor w 1979 roku. Od ponad 30 lat Juval Aviv służy swoją ekpertyzą korporacjom i innym podmiotom, zarówno krajowym jak i międzynarodowym i pomaga im w ochronie ich aktywów i personelu.
 
 
Jako Prezydent i CEO Interfor’u, Pan Aviv ma 35 lat doświadczenia w prowadzeniu międzynarodowych dochodzeń w obszarze przestępczości w korporacjach. Prowadził śledztwa w wielu międzynarodowych korporacjach. Pan Aviv osobiście wykrył wiele przypadków  oszustw, podrabiania, zawłaszczenia, antykonkurencyjnych zachowań, i łamania amerykańskiej Ustawy Antykorupcyjnej Zagranicą w branżach bankowej, ubezpieczeniowej, rozrywkowej, lotów kosmicznych, farmaceutycznej i lotniczej, by wskazać tylko kilka dla przykładu.
 
Jako wiodący autorytet w sprawach siatek terrorystycznych i sposobów ich działania, Pan Aviv służył jako główny śledczy dla linii lotniczej Pan Am w sprawie terrorystycznego ataku bombowego na ich samolot w Lockerbie, Szkocja, lot 103. Dodatkowo, kiedy Pan Aviv byl zatrudniony jako konsultant przez linie lotnicze El Al, przeprowadził badania i uaktualnienie programu ochrony i bezpieczeństwa linii lotniczej, dzięki któremu linia lotnicza El Al jest obecnie najbezpieczniejszą linią lotniczą.
 
Juval Aviv służył pomocą FBI w ich dochodzeniach za co zostały mu udzielone oficjalne podziękowania od dyrektora FBI, pana Roberta S. Muellera, III.
 
Juval Aviv jest specjalnym konsultantem dla Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawach terroryzmu i bezpieczeństwa. Juval Aviv jest również autorem. Napisał „Być Bezpiecznym: Kompletny Przewodnik do Zabezpieczenia Siebie, Swojej Rodziny, i Swojego Biznesu (wydawca Harper Resource). W „Być Bezpiecznym” Juval Aviv wskazuje niezbędne narzędzia, które pomogą każdemu we wzięciu we własne ręce odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę siebie samego i swoich bliskich. Juval Aviv radzi jak oszacować poziom ryzyka i zidentyfikować podejrzane zachowanie, i realne strategie jak chronić siebie w różnych sytuacjach. Pan Aviv jest również autorem „Kompletnego Przewodnika Przeżycia Ataku Terrorystycznego” (wydawca Juris Publishing) „Max” (wydawca Random House), fikcyjnej opowieści o dochodzeniu okoliczności śmierci brytyjskiego magnata medialnego, Roberta Maxwell’a i Flight 103 (wydawca Random House UK).
 
Pan Aviv był mówcą i członkiem forum dyskusyjnego dla wielu organizacji jak FBI, Ministerstwo Sprawiedliwości USA, Urząd Skarbowy USA (IRS), Komisja Nadzoru Finansowego Ontario, Amerykański Instytut Bankructwa, Zrzeszenie Amerykańskich Bankierów, Międzynarodowe Zrzeszenie Prawników, Zrzeszenie Uzdrowicieli Biznesu, Międzynarodowe Zrzeszenie Oficerów Kontr-terrorystów, Narodowe Centrum Przestępczości Białych Kołnierzyków, Narodowe Zrzeszenie Śledczych w Sprawach Narkotyków, INSOL International, Smith Barney, William Blair & Co. i Integro Ltd.
 
Oprócz bycia angażowanym do wygłaszania przemówień, Pan Aviv często współpracuje z autorami artykułów prasowych i programów telewizyjnych dotyczących gotowości USA na ataki terrorystyczne. Służy też jako konsultant w sprawach kontra-terroryzmu dla stacji telewizyjnej FOX News Channel i jest częstym gościem w ABC „Nightline”, CNN International, WCSB, MSNBC, The History Channel, BBC „Newsnight”, ZDF (Niemiecka Telewizja Narodowa), RAI (Włoska Telewizja Narodowa) i był przedstawiany w wielu artykułach prasowych na całym świecie w gazetach i magazynach takich jak The Wall Street Journal, The Financial Times, The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Toronto Sun, The San Francisco Chronicle, The Philadelphia Inquirer, The New York Times, The Economist, Newsweek, Time, Hedgefund Manager Week, Crain’s NY Business i innych.